Tелефон: 0888 830 066

СТРАНДЖА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ - АХТОПОЛ

Спорт и природа

Предстоящи събития:
Организатор: Зелена Странджа и Община Царево
Тръгване от гр. Ахтопол
Преход: 30 км бягане и колоездене, 9 км бягане
Трудност: средна Такса за участие: вижте в описанието
СТРАНДЖА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ - АХТОПОЛ
Скъпи приятели, любители на природата и спорта! Странджа отново ви очаква, с цялата си прелест и гостоприемство. Предлагаме ви нови и незабравими приключения в най-дивите и красиви кътчета на природен парк Странджа. ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ 30 км или ПЛАНИНСКО БЯГАНЕ 30 км / 9 км или ПЕШЕХОДЕН ПРЕХОД 10 км или ВОДЕН ТУР с каяк Старт: 10.30 часа на 16 април 2016 г. гр. Ахтопол, Природен парк Странджа Събитието е част от кампанията "Странджа без ограничения" на Сдружение "Зелена Странджа", която цели по-широко представяне на възможностите за туризъм, спорт, отдих и развлечения в Странджа планина. Организатори са "Зелена Странджа" - сдружение с нестопанска цел в обществена полза и Община Царево. В отделните дисциплини могат да участват всички, които имат желание да се движат на чист въздух в планината и се чувстват подготвени за съответното изпитание. Деца под 15 години могат да участват само с придружител. Всички участници се съгласяват с условията на организаторите и приемат да участват на свой риск и отговорност. Организаторите си запазват правото да изменят предварително обявените условия с оглед гарантиране безопасността на участниците. Регистрацията става през сайта на Зелена Странджа: http://zelenastrandja.com/cat_podrobno36.php?id=36&main_category_id=3#zapis Такси за участие: - 30 км бягане и колоездене - 20 лв при предварителна регистрация и плащане до 15.03.2016 г.; 25 лв при регистрация и плащане от 16.03.2016 г. до 14.04.2016 г. и 30 лв при плащане на място в деня на събитието. - 9 км бягане - 10 лв при плащане до 14.04.2016 г. и 15 лв при плащане на място - 10 км пешеходен преход - 10 лв. *Деца до 15 г. НЕ ЗАПЛАЩАТ такси! *Родители на деца от Клуб Планинари към СНЦ Зелена Странджа не заплащат такса за пешеходния преход! Важно! - При внасяне на такса по банков път, моля като основание посочвайте името си и в коя дисциплина ще участвате! - При неявяване в деня на събитието по вина на самия участник, предварително заплатени такси не се възстановяват! - Желателно е всеки участник да има валидна планинска застраховка и да си направи предварителен медицински преглед! Подкрепителни пунктове с вода и леки енергийни храни ще има по трасето за бягане и колоездене на 30 км на следните места: 1. с. Бродилово, 9 км от старта; 2. до моста на река Велека, 23 км от старта. Програма на събитието: 15.04.2016 - Петък 19.00 - 21.00: Хотел "Невен", гр. Ахтопол - записване и раздаване на стартови пакети на участниците (само за пристигналите от петък) 16.04.2016 г. 8.30 ч. - Записване и раздаване на стартови пакети на участниците; 10.00 - Откриване, приветствия и инструктаж; 10.30 - Старт за бягане и колоездене 30 км: 10.35 - Старт 9 км бягане; 10.40 - Старт 10 км ходене; 14.30 - Начало на церемонията по награждаване на победителите; 16.30 - Разглеждане на Музея на котвата в хотел Невен Всички участници ще получат сувенирен медал за спомен, а участниците в спортните дисциплини - и грамота. Освен това победителите до трето място в отделните спортни дисциплини ще получат специални медали и награди от организаторите и спонсорите на събитието - Община Царево, хотел Невен - гр. Ахтопол, Ритони Спорт, магазини Велозона, МотоУни (сервиз на Мазда в Бургас), Допелхерц. Ето някои от наградите: За 1-во място бягане 30 км мъже и жени - уикенд за двама в хотел Невен, гр. Ахтопол, осигурени от хотел Невен; За 1-во място колоездене 30 км мъже и жени - автобагажник за 3 бр. велосипеди, осигурени от Сервиз МотоУни (Мазда) и много други награди ... Описание на маршрутите: 30 КМ БЯГАНЕ И КОЛОЕЗДЕНЕ: Положителна денивелация - 525 м. Старт от пристанището на гр. Ахтопол, леко изкачване към връх Папия до 180 м н. в. през параклис Св. Константин и Елена и м. Дренчето, спускане до село Бродилово, пресичане на река Велека по мост, следване на реката до самото й вливане в морето през диви гори, зелени поляни и лонгозна растителност, минаване по самата пясъчна коса и газене на реката, връщане обратно към Ахтопол по горски пътища над скалистия, вулканичен бряг на морето. 9 КМ БЯГАНЕ: Положителна денивелация - 70 м. Старт от пристанището в гр. Ахтопол, бягане по горски пътища близо до живописния вулканичен бряг на морето, достигане до устието на река Велека с неповторимата панорама към най-голямата пясъчна коса на Балканския полуостров, връщане обратно до Ахтопол. 10 КМ ПЕШЕХОДЕН ПРЕХОД - Начало от пристанището в гр. Ахтопол, преминаване по самия вулканичен бряг на морето, представляващ единствения в България морски геомаршрут, достигане до устието на река Велека с неповторимата панорама към най-голямата пясъчна коса на Балканския полуостров, връщане обратно до Ахтопол. Любимите на всички скара и бира на майстор Недко отново ще ни чакат на финала в Ахтопол. И този път сме се погрижили да няма гладни и жадни:) И през двата дни - 16-ти и 17-ти април участниците и гостите на спортния празник ще могат да се възползват от специалното ни предложение - Воден тур с каяк по река Велека. Каякингът стартира под моста на р. Велека преди с. Синеморец, достига до устието на реката и завършва обратно на същото място. По време на този тур ще имате възможност да се докоснете до природата, да се насладите на характерните за поречието на река Велека флора и фауна и да изживеете много положителни емоции. Каякинг туровете на 16.04.2016 г. ще стартират в следните часове: - 11:00 - 12:30 - 14:00 - 15:30 - 17:00 Цена за 1 участник: 15 лева. ДЕН 2-ри (17.04.2016) 10.30 часа - повторение на пешеходния преход от предния ден. При предварително записване, моля посочете датата като допълнителна информация!; За тези, които не са успели да се включат в каяк приключението предходния ден или имат желание да гребат по-активно, ще бъдат организирани каяк походи, на два тура. Стартираме с гребането под моста на река Велека в посока обратна на течението на реката, което няма да ви затрудни, тъй като в тази част то почти не се усеща, след което групата ще се върне по обратния маршрут, ще достигне до устието на реката и накрая ще финишира на стартовата точка. Със сигурност от този поход ще ви остане спомена за едно незабравимо преживяване. Началният час преди обяд ще бъде в 9:30 часа, а след обяд - 13:30 часа. Цена за един участник: 30 лева. На 17.04 ще има и два по-кратки каяк тура, като тези от предния ден с начални часове 11.00 и 12.30 ч. http://zelenastrandja.com/cat_podrobno.php?id=42&main_category_id=1 Заповядайте! Емоциите са гарантирани. Настаняване... Участниците в събитието ще ползват 30% отстъпка от цените за нощувка в хотел "Невен" - гр. Ахтопол, който е разположен на самия бряг на морето на 200 метра от Старт-финала. В хотела се помещава и уникалният археологически музей на котвата, който гостите му ще могат да разгледат безплатно. За повече информация: http://hotelneven.bg/ Можете да се настаните също в хотел АТМ, където отстъпкта е 15 % - http://atm-hotel.com/ahtopol/ и в хотел Агата Бийч на преференциална цена от 25 лв на човек - тел. 0887990072 В Зелена Странджа мислим за чистотата на околната среда и намаляването на автомобилния трафик. Затова вече сме партньори с интернет платформата за споделено пътуване www.comborides.com. Ако желаете, можете да използвате възможностите, които дава този сайт и да споделите свободното място във Вашата кола с друг участник в събитието. ---------------------------------------------------------------------------- Dear friends, lovers of nature and sports! Strandja mountain again awaits you with all its beauty and hospitality. We offer you a new and unforgettable adventures in the wildest and most beautiful places in Strandja Nature Park, Bulgaria. Mountain Biking: 30 K or Mountain Running 30 K or 9 K or Hiking: 10 K Start: 10.30 a.m. on April 16, 2016 Ahtopol, Tsarevo municipality, Strandzha Nature Park The event is part of the campaign StrandjaNoLimits of the NGO Green Strandzha, which aims a broader representation of the opportunities for tourism, sport, recreation and entertainment in the Strandzha Mountain region. Organizers: NGO Green Strandzha and the Municipality of Tsarevo. The individual disciplines are open to all who wish to move on fresh air in the nature and feel prepared for the test. Children under 15 years may participate only with a companion. All participants agree to the terms of organizers and agree to participate on their own risk and responsibility. The organizers reserve the right to amend the previously announced conditions to ensure the safety of participants. Registration is via the website of Green Strandja NGO: http://zelenastrandja.com/cat_podrobno36.php?id=36&main_category_id=3#zapis Fees: - 30 K running and cycling - 20 levs at pre-registration and payment till 03.15.2016; 25 levs at registration and payment by 16.03.2016 until 04.14.2016, and 30 levs at payment on the day of the event. - 9 K run - 10 levs at payment to 04.14.2016 and 15 levs at payment on the day of the event; - 10 K hike - 10 levs * Children up to 15 years pay no fees! Important! - Upon payment of a fee by bank transfer, please indicate your name and in which discipline you participate! - If the participant give up or is not come on the start in time, prepaid fees are not refunded! - It is desirable that each participant must have a valid mountain insurance and to a preliminary medical examination! Fortifying stations with water and light energy foods on 30 K running and cycling track will have in the following locations: 1. Brodilovo village, 9 km from the start; 2. The bridge of Veleka river, 23 km from the start. Program of the event: 04.15.2016 - Friday 19:00 to 21:00 p.m.: Hotel Neven in the town of Ahtopol - recording and distribution of start packs to participants 04/16/2016 8:30 am - Recording and distribution of start packs to participants; 10.00 - Opening greetings and instructions; 10.30 - Start of 30 K Running and cycling discipline: 10:35 - Start of 9 K running discipline; 10:40 - Start of 10 K hiking discipline; 14.30 - Start of the award ceremony; 16.30 - Viewing of the museum of anchor in Hotel Neven All participants will receive a certificate and a wood medal as a souvenir. Furthermore winners to third place in the individual sports disciplines will receive special medals and prizes from sponsors of the event. Route description: 30 K RUNNING OR BIKING: Positive denivelation - 525 meters. Start from the port of the town of Ahtopol, Brodilovo village, following the Veleka river into the sea, crossing the river mouth, back to Ahtopol over the rocky, volcanic coast. 9 K RUNNING: Positive denivelation - 70 meters. Start from the port ot the town of Ahtopol, running on forest roads near the picturesque volcanic coast, reaching the mouth of the river Veleka with unique view to the largest sand dune on the Balkan Peninsula, return back to Ahtopol. 10 K HIKE - Start from the port ot the town of Ahtopol, passing by the picturesque volcanic coast, representing the only one in Bulgaria sea geo route, reaching the mouth of the river Veleka with unique view to the largest sand dune on the Balkan Peninsula, return back to Ahtopol. Welcome! Emotions are guaranteed. Accommodation ... Participants in the event will enjoy 30% discount per night in hotel Neven, town of Ahtopol, which is located on the beach 200 meters from the start-finish line. The hotel houses the unique archaeological museum of anchor, guests will be able to see it free. For more information: http://hotelneven.bg/ Как да стигнете до мястото / The START/FINAL place: Трасето за 30 км бягане и колоездене / 30 K track: Трасето за 9 км бягане / 9 K track:
Преди или след похода може да си купите спортна тениска "Тур Странджа" на стойност 20 лв., пътеводител на Тур Странджа за 15 лв., туристическо канче "Зелена Странджа" за 20 лв., спортен бъф/бандана "Зелена Странджа" - 10 лв., значка "АЗ ХОДЯ на походи със Зелена Странджа" - 3лв.

Екипировка

Вода 0,5 л.

Необходими документи

Лична карта или паспорт

Файлове за изтегляне:

- GPS трак 30 км
- GPS трак - 9 км
- Декларация за освобождаване от отговорност
.