img
img
Tелефон: 0888 830 066

Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В сила от 25.05.2018 г. Извършвайки дейността си, Сдружение „Зелена Странджа“, ЕИК 147256840, със седалище и адрес на управление: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов“, № 6 обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. Интернет страницата www.zelenastrandja.com се притежава от „Зелена Странджа“ и се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Ние се стремим да Ви предоставим достъпна и полезна информация на интернет страницата си. Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. „Зелена Странджа“ не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ „Зелена Странджа“ събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Сдружението за изпълнение на дейностите и постигане на целите. Данните Ви служат за по-бързото и по-лесното Ви информиране за нашите дейности и услуги и участието Ви в тях. Също така някои от личните Ви данни спомагат за осигуряване на Вашата безопасност по време на дейностите на открито, в случай на нужда. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ - При абонамент за получаване на известия за новини и събития от „Зелена Странджа“ – имена и електронен адрес; - При абонамент в Пътеводитела на „Зелена Странджа“ www.guide.zelenastrandja.com - име, фамилия, имейл адрес, телефон; - При заявяване на желание за издаване на фактура – Име на фирма, ЕИК, ДДС номер (ако има), Адрес и МОЛ - При регистриране за участие в туристически, спортни и екологични събития на Сдружението – имена, електронен адрес, телефон за връзка; - При участие в туристическо или спортно събитие – имена, телефон за връзка, наличие на хронични заболявания или противопоказни състояния, за които е добре да знаем; - При нужда от сключване на застрахователна полица – Три имена и ЕГН; - За промотиране на дейността и споделяне на минали събития – снимков материал; - Участие в онлайн проучвания - различни видове информация, като имена, телефонен номер, e-mail адрес, пол, населено място и др.; Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви информираме за предстоящи дейности, събития, кампании, свързани с дейността на Сдружение „Зелена Странджа“. С целите и дейностите на Сдружението може да се запознаете по-подробно от нашия Устав. Информацията ни помага да подобрим дейностите според нуждите и желанията на самите участници, придържайки се към нашите цели. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси за получаване на известия по e-mail, можете да се отпишете по всяко време като ни информирате на e-mail info@zelenastrandja.com. В случай, че не желаете да фигурирате на колективни снимки от минали събития, или се оттеглете настрани в момента на снимане, или ни информирайте и ние ще изтрием снимката. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Зелена Странджа не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове. Зелена Странджа разполага единствено с профил във Facebook и не публикува там лични данни, с изключение на снимки. Ако не желаете да публикуваме снимка на която присъствате, можете веднага да ни уведомите и ние ще я заличим. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ „Зелена Странджа“ взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ След приключване на съответните дейности, във връзка с които ние сме събрали личните Ви данни, те ще бъдат заличени. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ Ако сте предоставили Ваши лични данни на Зелена Странджа, Вие разполагате със следните възможности по всяко време: - да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт; - право да искате извършването на подходящо коригиране или заличаване на личните Ви данни; - правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това; - право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронни уведомления; - право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните. Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронни известия, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на info@zelenastrandja.com. ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. ДАННИ ЗА КОНТАКТ Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в Зелена Странджа, моля свържете се с нас по следните начини: На имейл адрес: info@zelenastrandja.com По телефон: 0888830066