Доброволци - спорт и природа

Проект „Доброволци – спорт и природа“ се изпълнява от сдружение с нестопанска цел „Зелена Странджа“ в партньорство с Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника в гр. Бургас и Кметство гр. Ахтопол.

Проектът е финансиран от Национална програма за Младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта - Договор № 25-00-3/15.12.2016. Национална програма за младежта (2016-2020) е един от инструментите за изпълнение на приоритетите на националната политика за младите хора. Тя се базира на отчетените потребности на младежите в страната и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта. Програмата е в съответствие и изпълнява целите на Националната стратегия за младежта (2010-2020), приета от МС през октомври 2010 г.

В рамките на 3 месеца, от 1.12.2016 г. до 28.02.2017 г. 20 младежи от училището ще бъдат обучени в детайли за работа като доброволци и ще се включат на практика в 3 реални събития със спортна и екологична насоченост. Благодарение на проекта преките участници в него, а и не само те ще разберат и оценят същността на каузата доброволец. Също така младежите ще бъдат въвлечени в среда на активноспортуващи и загрижени за природата хора, което ще се отрази благоприятно за изграждането им като осъзнати и активни личности.

Обща цел на проекта:
Насърчаване и популяризиране на доброволчеството сред учениците от ПГМЕЕ – гр. Бургас чрез включването им в реални доброволчески инициативи в сферата на спорта, туризма и опазването на околната среда.

Специфични цели:
- Участие на младежите от ПГМЕЕ – гр. Бургас в доброволчески инициативи;
- Провеждане на мероприятия, свързани с развитието на спорта и опазването на околната среда;
- Популяризиране на доброволчеството, спорта и природозащитната идея сред младите хора.

Доброволчеството като дейност намира все повече последователи през последните години както в България, така и по света. То е отлична форма за приобщаване на младите хора към различни социално значими проблеми, за трупане на професионален и житейски опит и за намиране на нови приятели и съмишленици. Въпреки големия потенциален интерес, България е все още на едно от последните места в света по изпълнение на доброволчески инициативи.
Настоящият проект ще осигури възможност на пряко въвлечените в него участници да се запознаят отблизо и в детайли с доброволческата дейност, ставайки част от конкретни спортни и екологични събития. Те ще бъдат приобщени и към идеите за по-активен и здравословен начин на живот чрез спорт, ще научат ценни уроци в природозащитата и ще създадат нови и трайни приятелства. Освен тях, много други непреки участници в проекта, в това число много млади хора ще се докоснат до позитивните ефекти от доброволчеството, както и ще бъдат облагодетелствани от реалните придобивки в резултат от дейностите по проекта.

Дейности:

1. Сформиране на екип от доброволци и първоначално обучение - Декември, 2016;

2. Доброволчество в организирането и провеждането на спортно състезание – Полумаратон по бягане и колоездене „Атанасовско езеро“ 2017 - 15.01.2017 г.;

3. Обучение „Екодоброволец“ - Февруари, 2017;

4. Залесителна акция - Февруари, 2017 г.;

5. Акция за почистване и маркиране на екомаршрут - Февруари, 2017 г.;

Назад
Пътеводител за еднодневни маршрути в Странджа Пътеводител за Тур Странджа Тур Странджа
календар на походите в Странджа

Последни новини

Конгрес на горските педагози

На 2 и 3 юни се проведе 15-ят конгрес на европейските горски педагози, организиран от Министерството на...повече

Предстои инфотур GO to BURGAS и Магията на Странджа

Туроператори от браншовите организации от регион Бургас продължават подетата инициатива за популяризиране...повече

Сътрудничество за Тур Странджа

Скъпи приятели, от края на 2017 г. сдружение "Зелена Странджа" работи усърдно по реализацията на нов,...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи