img
img
Tелефон: 0888 830 066

Бонуси за редовни планинари

ВАЖНО!!!

С цел поощряване на редовното и често движение сред природата, от "Зелена Странджа" въвеждаме нова бонусна система за редовните участници в походи:

- 20 лв месечен абонамент - освобождава Ви от организационни такси за всички събития за един месец (от дата до дата);

- Безплатен четвърти поход - всеки четвърти поход без организационна такса, независимо кога участвате (пазете си бележките);

- Освободени от такса са децата до 18 годишна възраст.


Тези нови правила влизат в сила от 1.11.2016 г.


21.10.2016 г.

УС на СНЦ "Зелена Странджа"