img
img
Tелефон: 0888 830 066

КОЙ НИ ВОДИ В ПЛАНИНАТА!

Професията на планинския водач е нова за България. Затова все още остава неразбрана за по-голямата част от нашето общество.

Малко хора осъзнават, че зад гладкото, приятно и безопасно протичане на един поход в планината стоят години опит и познания в различни сфери - природни науки, история, география... дори медицина и психология. Както и много организационна работа.


Неразбирането на значението и важността на професията "Планински водач" подтиква някои хора към безотговорни действия, които могат да бъдат подвеждащи и дори опасни за живота и здравето на други хора.


През годините като водач аз лично съм свидетел на такива случаи, инициирани обикновено от хора, които съм считал за приятели. След като са идвали на Походи със Зелена Странджа и всичко им се е сторило толкова хубаво и лесно, някои решават че сами могат да организират походи и да работят като водачи.Не е случайно, че за упражняване на тази професия в България и в целия цивилизован свят се изисква лиценз. Легалния планински водач освен дългогодишен опит в планината трябва да премине сериозен курс на обучение, да издържи трудни изпити, да покрие много изисквания... Легалния водач НОСИ ОТГОВОРНОСТ!


Притежанието на лиценз не прави един водач добър, но все пак това е базов критерий за неговите способности и намерения!


Проверката за легитимност става много лесно В РЕГИСТЪРА НА ПЛАНИНСКИТЕ ВОДАЧИ към Министерство на туризмаВъпрос на време е Държавата да си заеме мястото и да затегне контрола, защото тук става въпрос за безопасност.


Но ДЪРЖАВАТА СМЕ ВСИЧКИ НИЕ и отговорността за допускане и разпространение на порочни и опасни практики е ОБЩА!

Дори и да не сте на поход с нелегитимен планински водач, харесването и споделянето на неговата дейност е достатъчно основание той/тя да се мотивира, да си вярва още повече и да достига до повече хора, чиито живот да застрашава.БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ!