img
img
Tелефон: 0888 830 066

Дрънчи дупка и крепост Версиникия

Да отидеш чак до покрайнините на България винаги си заслужава - каква магия има природата, как само пленява!
 
Там, между Странджа и Сакар - до Дрънчи дупка - крепост Версиникия, ще се озовете в истинска приказка покрай рекички, поточета..после билото...гората..полетата..
 
Сигурна съм - ще ви е интересно да научите, че
Местността Дрънчи дупка е разположена в землището на село Мелница само на 18 км от град Елхово. Обявена е за природна забележителност през 1968 г. с цел опазване на пещерната яма.
 
Дрънчи дупка е пропастна пещера с денивелация 32 м, на дъното на която тече подземна река. Намира в широколистна гора. Името й идва от там, че заради специфичните варовикови скали и отвори на пещерата, когато се хвърли камък се чува кънтене. За да чуете дрънченето на пещерата е необходимо да си вземете камъче по пътя, защото около самата пропаст почти няма останали.
 
Легенда гласи, че в дупката паднало прасе. След известно време го намерили близо до извор, който се намира на около 500 m от входа на пещерата, надолу по реката. Този извор е наречен домузбунар (домуз – прасе, бунар – кладенец).
 
Пещерата е важно местообитание на защитени видове прилепи в България.
В самото подножие на хълма, на който е Дрънчи дупка, се намира Храм „Рождество Пресвято Богородично”.
 
Първите исторически данни сочат, че на това място е съществувал манастир още през 1850-1855 г. Храма пази своята история, която разказва за двамата братя Бамбеви, които след съновидение откриват прастарите основи на манастира в местността „Домуз Бунар“ (дн. „Дрънчи дупка“). Започнали да обхождат селата в околията, за да съберат средства за възстановяването на манастира. И така през 1928 г. отварят храм „Рождество Пресвято Богородично“. Постепенно се построяват килии, пристигат монаси и започва активна църковна дейност.
 
А другото интересно място там е
късноантична и средновековна крепост Версиникия, която се намира на едноименното възвишение, на 1.77 km западно по права линия от центъра на село Мелница. Издигната е на куполообразно, самостоятелно възвишение с високи и стръмни склонове. От изток възвишението е ограничено от река Чаир дере, а от север от река Мелнишка. Най- достъпно е от юг, тъй като склона от тази страна е най- полегат. Заема площ от 10 дка.
 
От крепостта има отлична видимост във всички посокимост, както и визуална връзка с крепостните съоръжения в околността. Под средновековния пласт личат останките и на късноантичен културен пласт. Вероятно това е средновековната крепост Версиникия, край която през 813 г. българските войски на хан Крум разбиват византийските, начело с императора Михаил I Рангаве. Крепостта също е служила за охрана на пътя „Кабиле“- „Адрианопол“, трасето на който се е намирало на левия бряг на река Тунджа.