img
img
Tелефон: 0888 830 066

Каблешково - връх Биберна

Знаете ли, че …
????До 1934 г. Каблешково,  се е наричало Даутлий (Давутлии) .
Според предание селото някога се е казвало Даут Али бей, по името на неговия основател Али бей, който изградил тук свой чифлик и привлякал селяни, за да обработват чифлишките ниви. Чифликът и възникналото край него малко село се намирали на около 2 км западно от Каблешково. Писмените извори потвърждават, че в полите на височината Биберна, която започва от западните покрайнини на Каблешково, имало няколко чифлика.
След 1878 г. турското му население започва постепенно да се изселва и на негово място през 1880 г. идват и се заселват говорещи гръцки кариоти от Тополовград. Докъм 1905 а населението на Каблешково е смесено – предимно грецизирани турци и малко българи. След 1905 г. в Каблешково започват да идват и да се заселват българи от Чирпанско, Казанлъшко, Сливенско и Старозагорско. Селото по това време не надминава 60 къщи. През 1912 г. от селото се изселва и последното турско семейство.
Град Каблешково е разположен на границата между южните склонове на Източна Стара планина и Бургаската низина в подножието на Малката Айтоска планина на 140 м надморска височина..
Каблешково е признато за град с Указ от 29 август 1969 г.
Голяма и Малка Биберна е хълм с височина 262м с ясно изразени две била, разположен североизточно от Каблешково. Източните склонове на този хълм са стръмни и днес обрасли с изкуствено залесена гора.
Биберна се явява най-високото място в околността, откъдето се виждат цялото Поморийско поле и морският бряг oт Бургас до Емона.
Според предание оттам Симеон Велики наблюдавал и ръководел Ахелойската битка на 20 август 917 г.
Представяте ли си каква гледка ни очаква от там! На похода