Асоциация АКТОРПУС от Ахтопол и техният проект за опазване на Черно море

Организации от България Румъния, Армения и Грузия стартират съвместен стратегически проект за изследване и мониторинг на състоянието на местни екосистеми и Черно море.

Водещи научно изследователски организации в областта на Екологията от България Румъния, Армения и Грузия обединиха усилията си в изпълнението на одобрения за финансиране проект “BSB Eco Monitoring - Съвместен мониторинг за опазване на околната среда в страните от Черноморския басейн“. Асоциацията за култура, технологии, образование и развитие - Пловдивски университет - Странджа, АKTORPUS, основана от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, е водещ партньор по проекта.

Заделеното финансиране по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ е в размер на 1 000 000 Евро. Изпълнението на проекта стартира през юни 2020 г. и ще продължи до юни 2022 г. Изследователските екипи с представители от четирите организации партньори вече са създадени и работят активно по научноизследователските задачи. Изпълнението на заложените дейности се движи в сроковете предвидени в графика за реализиране на научната програма.

Водещите цели на проекта са ориентирани към подобряване на дългосрочното трансгранично сътрудничество, развитие на информационния и изследователския капацитет за справяне с промените в екосистемите и мониторинга на биологичното разнообразие. За реализирането им ще бъде създаден Трансграничен център за съвместен мониторинг на околната среда и изследване на екологичното състояние на местните екосистеми и акваторията на Черно море в защитени територии от четирите партниращи си страни. Природни паркове, обект на изследване и мониторинг, са Природен парк Странджа, България, Биорезерват „Делтата на Дунав”, Румъния, Национален парк Дилиджан, Армения и Част от защитените територии в Грузия.

Центърът, изграден по проекта, ще се оформи като основа за сътрудничество между учени, изследователи, местните институции, екологични общности и експерти от четирите страни. Те ще разработват общи подходи, методологии и модели за отговорно използване и опазване на природните ресурси. Със средства по проекта, центърът ще бъдат оборудван с всички необходими съвременни съоръжения, апаратура и системи за информация, които дават данни за екологичното състояние на природните екосистеми в набелязаните защитени територии.

Амбициозните задачи набелязани за изпълнение по проекта включват и разработването на методология за съвместен мониторинг на естествените местообитания и инвазивните видове в обхванатите територии. Предвижда се внедряването на онлайн система за наблюдение на околната среда, която ще интегрира данните от измерванията и ще служи като платформа за разпространение на събраната информация. В хода на проекта ще бъде приложена и специфична технология за наблюдение на околната среда с дронове и отдалечено измерване и мониторинг на качеството на речната вода и атмосферния въздух, както и уеб базирана облачна услуга за автоматично събиране на данни и видео съдържание от безжични сензорни мрежи. Ще бъде създадена и интелигентна платформа за събиране, обработка и анализ на съвместими данни за състоянието на околната среда в набелязаните територии.

В рамките на проекта се предвижда още и провеждането на различни инициативи, свързани с опазването на природата и възпитание на отговорно поведение от страна местните общности. Проектът ще надгради и съществуващия капацитет за изследване и мониторинг на местните екосистеми, добавяйки нови данни и информация за екологичното състояние и проблемите на околната среда, развитието и опазването на речните и морски екосистеми.

Изграждането на подобен център ще бъде от изключително значение за опазването на природата и устойчивото развитие на района на Черно море. Проектът кореспондира с дългосрочната стратегия на Европейския съюз за насърчаване опазването на околната среда и биологичното разнообразие, подкрепа на устойчивото развитие и изграждането на екологосъобразната инфраструктура, чрез най-подходящата комбинация от изследователски, икономически, културни и социални мерки.

Екипът на АКТОРПУС

Пътеводител за еднодневни маршрути в Странджа Тур Странджа
календар на походите в Странджа

Последни новини

Предстои инфотур GO to BURGAS и Магията на Странджа

Туроператори от браншовите организации от регион Бургас продължават подетата инициатива за популяризиране...повече

Сътрудничество за Тур Странджа

Скъпи приятели, от края на 2017 г. сдружение "Зелена Странджа" работи усърдно по реализацията на нов,...повече

ВЪЛЧАНОВ МОСТ СЕ РУШИ!

Единственият останал здрав до днес свод на легендарния Вълчанов мост над река Резовска видимо се разпада...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи