Зеленият пояс

В недалечното минало Европа е разделена изкуствено от Желязната завеса на Западен и Източен блок. Териториите от двете страни на границата тогава се охраняват строго, всякаква човешка дейност е забранена. Същевременно обаче, изолираността и непристъпността на тези територии с течение на времето са ги превърнали в убежище за много застрашени животински и растителни видове. Днес наричаме тази ивица „Европейски зелен пояс“ и той се простира от Баренцово до Черно море, а дължината му надхвърля 12 500 км.

Зеленият пояс в България включва западните и южните погранични територии - Западна Стара планина, Краище, Осогово, Влахинска, Малашевска, Огражден, Беласица, Славянка, Родопите, Сакар и Странджа.
В тези райони се полагат усилия за опазване на биоразнообразието и устойчиво ползване на природните ресурси, включително: подобряване на управлението на защитените територии и зоните от Натура 2000; подготовка на предложения за трансгранични защитени територии и съвременни биосферни паркове; екологично образование и обучение; научни изследвания и мониторинг; развитие на устойчив туризъм, селско и горско стопанство. Национален представител е МОСВ, а за осъществяването допринасят Българска фондация Биоразнообразие, Зелени Балкани и други НПО в сътрудничество с образователни и научни институции, местни и регионални власти.

Опазването и устойчивото развитие на пограничните територии допринася за осъществяването на най-мащабната природозащитна инициатива в Обединена Европа http://www.europeangreenbelt.org

Тази година Денят на Зеления пояс - 24 септември ще бъде отбелязан със 120 километров двудневен велопоход през Странджа планина. Началото му е от село Факия на 22 септември, а финалът в гр. Ахтопол. Организатори са Българска фондация "Биоразнообразие" и Сдружение "Зелена Странджа".

На 23 септември вечерта в читалището на гр. Ахтопол ще бъде представена инициативата за Европейския зелена пояс, след което участниците ще могат да се включат в музикалната програма по случай Есенните Ахтополски празници - "Паламудени вдъхновения и странджански седенки".

На 24 септември ще бъде организиран пешеходен преход по брега на морето от гр. Ахтопол до устието на река Велека, който ще завърши с едночасова разходка с лодка по течението на най-голямата и красива река в Странджа.

Очакваме ви!

календар на походите в Странджа

Последни новини

Отворено писмо до кмета на Бургас

Отдавна си мислех да напиша това писмо, но последните ремонти на улици в кв. "Възраждане" в Бургас ме...повече

100 похода със Зелена Странджа за десет месеца

Походът, организиран от сдружение "Зелена Странджа" до Лъвската глава и Беглик Таш на 5 ноември, беше...повече

Ново гнездо на Морски орел край Бургас.

Единият от детските походи, организирани от Сдружение Зелена Странджа през ноемврийската ученическа...повече

Спортни мероприятния


anketa

anketa

Нови преходи