Услуги за публично представяне на проект MARLENA


Проект: MARLENA –
Marine and River Litter Elimination New Approach eMS Ref No: BSB - 139

ПОКАНА

За събиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет: Услуги за изработване на материали за публично представяне и разпространение на целите и резултатите по проекта. Услугите ще се извършват по проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139, Договор № 91163/16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

СНЦ „Зелена Странджа“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за изпълнение на дейности за: Услуги за изработване на материали за публично представяне и разпространение на целите и резултатите по проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139

Бихме желали да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните в техническите характеристики дейности. За целта може да ни представите оферта, която да съдържа следната информация:
1. Кратко описание на дейността на фирмата/физическо лице
2. Капацитет на фирмата/физическо лице за изпълнение на договора за услуга.
3. Предложение за изпълнение на дейностите, описани в техническите характеристики
4. Предлагана цена с включени всички разходи за осигуровки, данъци, вкл. ДДС ако е приложимо
5. Критерий за възлагане: най-ниската цена, предложена от кандидат за да извърши дейностите, съгласно техническите характеристики.

Срок за представяне на офертите: 19.02.2019
Адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, подлез на бул. „Никола Петков“ 1808, офис по проект MARLENA

За информация: Владимир Димитров
Адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, подлез на бул. „Никола Петков“ 1808 офис по проект MARLENA, 0888830066, info@zelenastrandja.com

Критерий за възлагане: Най-ниската цена, предложена от кандидат отговарящ на изискванията, посочение в техническите характеристики.


С уважение,
Владимир Димитров
Председател на СНЦ „Зелена Странджа“


Дата: 12.02.2019 г.Файлове за изтегляне:

- Покана
- СпецификацииНазад

календар на походите в Странджа
Тур Странджа

Последни новини

Жест към хората от малките села в Странджа

Приключи доставянето на продуктите, закупени по проект на сдружение "Зелена Странджа" със средства...повече

Скоростно по Тур Странджа с Владимир Димитров

От "Зелена Странджа" искаме да ви напомним, че не е нужно да ходите в далечни страни, за да намерите своя...повече

Добро за хората от най-малките села в Странджа

Сдружение "Зелена Странджа" е с одобрен проект от първия кръг на Фонд „Обединени срещу COVID-19“. В процес...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи