Комуникационен мениджър по Проект MARLENA

Проект: MARLENA –
Marine and River Litter Elimination New Approach eMS Ref No: BSB - 139

ПОКАНА

За събиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет: Комуникационен експерт по Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139 Референтен номер: 139 Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

СНЦ „Зелена Странджа“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за Комуникационен експерт по Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139 Референтен номер: 139 Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

Бихме желали да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните в техническите характеристики дейности. За целта може да ни представите оферта, която да съдържа следната информация:
1. Описание на дейността на организация/фирма или CV- автобиография за физическо лице
2. Предложение за изпълнение на дейностите, описани в техническите характеристики
3. Предлагана крайна цена

Срок за представяне на офертите: 31 август, 2018 г.
Адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6

Максимална допустима крайна цена с вкл. всички разходи, данъци и осигуровки: 19 558 лв.

Критерий за възлагане: Най-ниската цена, предложена от кандидат отговарящ на изискванията, посочени в техническите характеристики.

За информация: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6, тел.: 0888830066
info@zelenastrandja.com ;
С уважение,
Владимир Димитров
Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

20.08.2018 г.
Файлове за изтегляне:

- Спецификация
- ПоканаНазад

календар на походите в Странджа
Тур Странджа

Последни новини

Дарителска кампания за Тур Странджа

От днес стартираме дарителска кампания за "Тур Странджа" - 180-километровият пешеходен и веломаршрут...повече

Маршрут по желание

Повече от 4 години от "Зелена Странджа" кръстосваме пътеките на Странджа (и не само). Направили сме преходи...повече

„Зелена Странджа“ организира поредното почистване на труднодостъпни места

СНЦ „Зелена Странджа“ организира поредното почистване на труднодостъпни места по маршрут от Ахтопол...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи