Нови акции за по-чисто Черно море

Маркирането и организирането на акции за почистване на замърсени зони в Черноморския басейн ще става по-лесно с интернет платформата MARLENA.
------------------------------------

На 27.02.2019 г. в гр. Бургас беше представена новата уеб платформа www.marlenablacksea.eu имаща за цел повишаване на обществената осведоменост и ангажираност към проблемите със замърсяванията на реките, бреговете, горите и защитените територии и привличане на повече съмишленици за опазване чистотата в Черноморския регион. Чрез платформата всеки може да посочва замърсените места и да организира или участва в акции за почистването им. Териториалният обхват е за всички държави, от които са партньорите в проекта „Нов подход за премахване на отпадъците в моретата и реките“ (MARLENA) – Турция, България, Румъния, Молдова и Украйна, финансиран по Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“.

През 2019 и 2020 година като партньор в проекта, сдружение „Зелена Странджа“ ще организира многобройни акции за почистване на труднодостъпни плажове по Южното крайбрежие на България, както и детски еко лагери.

На срещата в Бургас бяха представени и политиките за опазване на Черно море, видовете основни замърсители, трансгранични инициативи и добри практики за намаляване на отпадъците в басейна на Черно море и различни инициативи за повишаване осведомеността и ангажираността на младежите за подобряване на екологичното състояние в област Бургас.


Владимир Димитров,
Ръководител на проекта за „Зелена Странджа“


календар на походите в Странджа
Тур Странджа

Последни новини

Маршрут по желание

Повече от 4 години от "Зелена Странджа" кръстосваме пътеките на Странджа (и не само). Направили сме преходи...повече

„Зелена Странджа“ организира поредното почистване на труднодостъпни места

СНЦ „Зелена Странджа“ организира поредното почистване на труднодостъпни места по маршрут от Ахтопол...повече

Почистване на Маслен нос по проект MARLENA

На 3 май над 40 доброволци се включиха в почистването на брега и горските пътища от резиденция Перла...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи